Tomato bisque (Taken with Instagram)

Tomato bisque (Taken with Instagram)